Joomla Templates

Bejelentkezés

Látogatók

337364
Ma
Tegnap
A Héten
Múlt Héten
A hónapban
Múlt Hónapban
Összesen
47
1370
6037
329456
8723
13645
337364

Dátum: 2018-12-17

Home

Miskolc településképének védelméért

темы Wordpressздесь
icatconf.org

miskolc-belvaros-110907ml 6

Miskolc településképi védelméről szóló rendelet megalkotásáról is döntött a városi közgyűlés, legutóbbi ülésén. A helyi szabályozással lehetőség nyílik rá, hogy az építészeti minőség, érték- és településkép-védelem érdekében ne csak az általános, országos szabályok, hanem a helyi szempontok is érvényesüljenek.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény teljes körű módosításával 2013. január l-től a helyi önkormányzatok építésügyi feladatainak köre is változott, bővült. A törvény most először ad felhatalmazást az önkormányzatok számára, hogy helyi rendeletet alkossanak, különös tekintettel az építészeti minőség, az építészeti értékvédelem, a településkép, a környezethez való illeszkedés szabályainak biztosítására.

Az önkormányzat épített környezet védelmére irányuló feladatellátása körében a településrendezési feladatok megvalósulása érdekében, új eljárástípusokat vezettek be. Ezek alapvető célja, hogy a város településképi, műemléki, építészeti, természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében, minél szélesebb körben érvényesüljenek a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények.
A törvényi változás eredményeként a polgármester a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon véleményt adhat építésügyi hatósági engedélykérelemhez, településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.

Az önkormányzat ezen építésügyi feladatait helyi rendeletének megalkotásával, a főépítész közreműködésével látja el, a szakmai tanácsadó testületként működő építészeti-műszaki tervtanács bevonásával.
A helyi, rendeleti szintű szabályozással az önkormányzat lehetőséget kap arra, hogy a településképi védelem érdekében ne csak az általános érvényű országos szabályok, hanem a helyi szabályok is érvényesüljenek. A város saját elvárása szerint határozza meg az épített környezetének színvonalát, az építészeti minőség, az illeszkedés követelményét.

A rendelet előírásai szerinti településképi eljárásokat kell lefolytatni egyebek között a város településszerkezeti és városképi szempontból kiemelt jelentőségű útvonalai és közterei mentén, illetőleg a helyi védelem alatt álló, vagy műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben található ingatlanokon tervezett építési munkára vonatkozó építészeti – műszaki tervekkel kapcsolatban.

Sz. S.

minap.hu

шаблоны joomla на templete.ru

wolf banner

vadm banner

tarhely banner

miskolcmasszazslink

airius transzparens bannerbanner eginfo transzparens

hunolaoko banner